Spôsob vyplácania finančných prostriedkov

Dôvod, prečo prijímate online platobné karty je, aby sa prostriedky, ktoré sú na účte vášho zákazníka, dostali na váš účet.

Hlavný krok k výplate prostriedkov ste už urobili. Aktivovali ste si Shoptet Pay. Tu sa dočítate, kedy a ako svoje prostriedky obdržíte a čo všetko výplatu prostriedkov ovplyvňuje.

Postup nastavenia bankového účtu v administrácii si môžete prečítať v tomto článku.

Frekvencia platieb

Každý riadi svoje peňažné toky iným spôsobom. Niekto chce mať peniaze na účte čo najskôr, niekto si chce ušetriť starosti s účtovaním príjmu peňazí a rozhodne sa vyplácať prostriedky v dlhšom časovom období. Aby sme vyhoveli obom skupinám, máte možnosť vybrať si spôsob vyplácania finančných prostriedkov podľa svojich preferencií.

V časti Shoptet Pay → Platby kartou Nastavenie vyúčtovania môžete nastaviť frekvenciu výplat:

Ak sa frekvencia výplaty zmení napríklad z týždennej na dennú, výplata sa uskutoční nasledujúci deň po zmene, t. j. dátum nasledujúcej výplaty sa automaticky prepočíta.

Kedy môžete peniaze na svojom účte očakávať?

Do autorizácie aj následného vyplatenia prostriedkov vstupuje hneď niekoľko subjektov, ktorí rôznymi spôsobmi ovplyvňujú, kedy môžete na svojom účte očakávať pripísané peniaze.

Kto všetko sa podieľa na sprocesovaní platby:

Autorizácia transakcie – garancia platby

V momente, kedy dôjde k úspešnej platbe za vašu objednávku, nejde zatiaľ o finančný pohyb, ale iba potvrdenie (autorizáciu), vydavateľom banky cez kartovú spoločnosť a nášho partnera, že vám prostriedky budú vyplatené. Vďaka tomuto potvrdeniu sa jedná o garantovanú platbu a hoci ešte nedošlo k žiadnemu finančnému pohybu, vy môžete postupovať vo svojom podnikaní, ako keby ste už peniaze mali na účte.

Finančné vyrovnanie

K finančnému vyrovnaniu v celej schéme dochádza pravidelne hromadne za celý objem transakcií, ktorý bol sprocesovaný. Nedochádza teda k prevodom po jednotlivých transakciách medzi vydavateľskými bankami a schémami, ani medzi schémami a naším partnerom. Z toho dôvodu dochádza k oneskoreniu, kedy sa vôbec dostanú peňažné prostriedky na účet partnera.

Aby bolo možné garantovať, že vám budú vyplatené peniaze za celý deň (od 00:00:00 do 23:59:59), čaká náš partner celý nasledujúci deň, kým obdrží všetky peniaze od kartových schém. Následne potvrdí prijatie týchto prostriedkov (D+2 o cca 1 hodine ráno) na virtuálny účet, ktorý vedie pre každý e-shop používajúci Shoptet Pay.

Pri dennej frekvencii vyplácania ešte v ten istý deň o cca 6 ráno dochádza k iniciovaniu výplaty prostriedkov, ktoré sú evidované na virtuálnom účte. O tejto iniciácii vás informujeme v časti Shoptet Pay → Výpisy platieb  záznamom Výplata prostriedkov v časti Pohyby.

Následne už je to iba o tom, ako rýchlo dokážu banky platbu spracovať. Najneskôr však nasledujúci pracovný deň môžete peniaze očakávať na svojom účte (tzn. D+3 od vykonania transakcie).

Pre každú výplatu prostriedkov vám zároveň generujeme výpis transakcií.  Tento výpis je generovaný nasledujúci deň po iniciovaní výplaty prostriedkov cca o 3 ráno.

Aby sme to vysvetlili ešte lepšie, môžete sa pozrieť na nasledujúcu schému. Presné časy v objednávkach a pripísanie na účet partnera sú iba ilustratívne.

Post navigation