Ako importovať XML výpis do Eurofaktúry

Pridanie bankového účtu

Najskôr je potrebné vytvoriť bankový účet. Číslo účtu sa musí rovnať Identifikátoru účtu, ktorý nájdete v administrácii v Shoptet Pay -> Výpisy platieb.

V Eurofaktúre choďte do Banka -> Bankové účty.

Pridať ShoptetPay účet.

Vyplňte identifikátor účtu podľa Výpisu platieb zo Shoptetu, Popis je nepovinný, vyberte Menu podľa výpisu platieb, nastavte analytický účet “Účet pre VBÚ” a “Účet pre bank. poplatky” podľa účtovnej osnovy (nie je povinné), a kliknite na OK. Shoptet Pay má pre každú menu svoj výpisy, nestane sa, že by vám prišla platba v cudzej mene.

V zozname uvidíte pridaný bankový účet.

Import XML výpisu

Eurofaktúra podporuje XML výpis typ Podľa frekvencie vyplácania peňazí (Podľa výplaty).

V Eurofaktúre kliknite Banka -> Import bankových výpisov.

Kliknite na ShoptetPay import.

Kliknite na tlačidlo + Nahrať súbor.

Vyberte výpis na vašom disku.

Kliknite na import.

Skontrolujte, že import bol úspešne dokončený a zatvorte okno.

Likvidácia dokladov

Kliknite na Banka -> Prehľad bankových výpisov.

Kliknite na váš účet Shoptet Pay.

Kliknite na Pripraviť na likvidáciu.

Pokiaľ máte doplnok Eurofaktúra  napárujete Faktúry aj Objednávky na Prichádzajúce platby. Eurofaktúra predvyplní zodpovedajúci dokument podľa VS a vy výber dokumentu iba potvrdíte tlačidlom Potvrdiť vybrané.

Viac o likvidácii platieb tu.

Automatizácia importu

Do Eurofaktúry môžete automaticky importovať Shoptet Pay výpisy. V Eurofaktúre je potrebné nastaviť možnosť Automaticky importovať bankové výpisy z knihy prichádzajúcej pošty. V Shoptete je potom potrebné nastaviť výpis.

Choďte do Shoptet Pay -> Výpisy platieb -> Nastavenie výpisov -> Pridať výpis.

Do E-mailu príjemcu pridajte <IČO>@eurofaktura.cz miesto <IČO> vyplňte vaše IČO, napríklad pre Shopet by to bolo 28935675@eurofaktura.cz . Obdobie, za ktoré sa výpis posiela – Podľa výplaty. Formát výpisu – XML. Kliknite na Uložiť. Skontrolujte si, že nasledujúci pracovný deň sa výpis načítal do Eurofaktúry.

Post navigation