Vrátenie platby prostredníctvom QR kódu

Prijatú platbu môžete jednoducho vrátiť z detailu objednávky a to v záložke Shoptet Pay- Vrátiť platbu.

Ak chcete platbu vrátiť, musíte tento krok iniciovať vo vašej banke neskenovaním QR kódu a následne potvrdiť ako štandardnú platbu.

Vrátenie jednej platby k jednej objednávke

Pokiaľ budete potrebovať vrátiť jednu platbu k jednej objednávke, zobrazí sa vám daná platba k vráteniu a súčasne informácia o tom, že sme daný deň zaznamenali vrátenie prostriedkov k tejto objednávke. Nezabudnite vždy zadať sumu k vráteniu, pretože v ďalšom kroku už nie je možné sumu editovať. Ak chcete vygenerovať QR kód, kliknite na „ Zobraziť QR kód“.

Poznámka: na oddelenie desatinných čísel ( platí hlavne pre EUR), je aktuálne potrebné vložiť bodku „.“ Aktuálne pracujeme na vylepšení, aby systém pre oddelenie desatinných čísel akceptoval aj čiarku „,“.

Po vygenerovaní QR kódu:

Akonáhle odošlete platbu, v nasledujúcom párovaní ju automaticky priradíme k danej objednávke ( k spárovaniu dôjde iba vtedy, ak použijete príslušný VS).

Ak do poľa VS zadáte nesprávnu hodnotu (môžete zadávať len číselné znaky), namiesto QR kódu sa zobrazí výkričník. Aby sa QR kód načítal správne, musíte vždy zadať správne hodnoty!

Po naskenovaní QR kódu a potvrdení platby v bankovníctve odporúčame zaznamenať vrátenie do histórie objednávok „Zaznamenať vrátenie“. Následne uvidíte informačnú správu v zelenom poli a taktiež záznam v histórii.

Pokiaľ zadáte vyššiu sumu k vráteniu než ste prijali, zobrazí sa informačná správa v oranžovom poli „ Hodnota presahuje prijatú sumu“.

Vrátenie viacerých platieb k jednej objednávke

Pri každej spárovanej transakcii máte možnosť vybrať sumu, ktorá sa má vrátiť a zobraziť príslušný QR kód. V prípade rovnakej meny a spôsobu platby (t. j. prevodu) je možné použiť vrátenie celkovej sumy.

Ak ste však prijali viac platieb a každá platba prišla z iného účtu, pri výbere sumy sa zobrazia čísla účtov, z ktorých jednotlivé platby prišli. Potom musíte vybrať, na ktorý účet chcete peniaze poslať, a tento účet sa potom zapíše aj do QR kódu.

Poznámka: Ak vraciate peniaze prostredníctvom tlačidla „Vrátiť celkovú sumu“, nezobrazí sa vám notifikácia o vyššej sume, pretože systém porovnáva sumu vrátenia peňazí s celkovou sumou. Ak však v rámci jednotlivých transakcií vyplníte vyššiu sumu, zobrazí sa informačná správa v oranžovom poli „Hodnota presahuje prijatú sumu“, aj keď celková suma nie je vyššia.

Post navigation