Platba kartou

Každá úspešná platba kartou za vaše objednávky je uvedená v časti Pohyby. Ku každej transakcii máte nasledujúce informácie:

Pri exporte prehľadu budete mať v dátach navyše dátum vyúčtovania (deň, kedy došlo k výplate prostriedkov) a číslo výpisu, ktorý bol k danému vyúčtovaniu vygenerovaný.

Stavy transakcie Platba kartou

Upozornenie: Sumy uvedené pri záznamoch Platby kartou sú v hrubej výške, tzn. zodpovedajú 1:1 výške objednávky, ktorá bola pre tieto transakcie vytvorená a ktorá bola držiteľom karty uhradená.

V prehľade, kde je uvedený Bežný zostatok a Na ceste, zahŕňa už tieto objednávky ponížené o transakčné poplatky. O transakčných poplatkoch vás informuje vo výpise k transakciám, ktorý obdržíte po iniciovaní výplaty prostriedkov.

Post navigation