Rozdiel medzi Redirect 3DS a Native 3DS

V článku pojednávajúcom o priebehu platby sme už vysvetlili, že v priebehu overovania platby dochádza k tzv. Autentizácii transakcie. Teda overenie platiaceho a jeho práva zaplatiť so zadanou kartou.

Pri online nákupe dochádza spravidla k overeniu cez tzv. 3DS, kedy je nakupujúci presmerovaný na špeciálny, zabezpečený server svojej banky, kde k potvrdeniu dochádza.

S prístupom verzie 3DS 2.0 a vyšších je možnosť presmerovania na daný server 2 spôsobmi:

Redirect 3D Secure

Zákazník je po zadaní kartových údajov presmerovaný na samostatnú stránku, kde sa čaká na jeho autentizáciu.

Native 3D Secure

Zákazník po zadaní kartových údajov zostáva na rovnakej stránke (platobná brána či e-shop) a iba dochádza k vykresleniu overovacej stránky do prehliadača.

V rámci inline platobnej brány váš zákazník tak vôbec neopustí váš web a to ani kvôli overeniu cez 3DS. Zároveň dochádza stále k maximálnemu zabezpečeniu pri platbe.

Post navigation