Transakcie prostredníctvom Click to Pay

Služba Click to Pay sa zákazníkovi zobrazí len vtedy, ak v objednávke použije e-mailovú adresu, ktorú si zaregistroval pre službu Click to Pay, a to buď priamo prostredníctvom karty Visa, Mastercard, alebo prostredníctvom vydavateľa kreditnej karty.

Ak zákazník zaregistroval svoju kartu Visa alebo Mastercard spolu s e-mailom, ktorý používa na objednávky, na platobnej bráne sa zobrazí okno (obrázok nižšie). Zákazník dostane e-mail alebo sms, kde následne zadá údaje (OTP token) do okna pre “jednorazový kód” a stlačí tlačidlo “Pokračovať”.

Po zadaní údajov sa zobrazia všetky jeho uložené karty. Ak je uložených viac kariet, vyberte kartu, ktorou chcete zaplatiť, a kliknite na tlačidlo “Zaplatiť [suma][mena] pomocou [číslo karty]”.

Ak sa karta používa prvýkrát, zobrazí sa dodatočné overenie od spoločnosti Visa alebo Mastercard, pri ktorom sa zadá bezpečnostný kód CVC/CVV zo zadnej strany karty a klikne sa na tlačidlo “Potvrdiť”.

Ak zákazník nesprávne zadá bezpečnostný kód CVC/CVV, zobrazí sa nasledujúca správa:

Môžu nastať situácie, keď vydavateľ karty bude stále vyžadovať silné overenie klienta a zákazník uvidí 3D secure. Ak overenie prebehne úspešne, výsledok platby sa zobrazí na platobnej bráne.

Post navigation