Frekvencia vyplácania prostriedkov

Pre vyplácanie prostriedkov získaných z prijímania platobných kariet vo vašom e-shope si môžete zvoliť jednu z nasledujúcich frekvencií:

Pri aktivácii je prednastavené denné vyplácanie prostriedkov.

Frekvencia vyplácania znamená frekvenciu, kedy bude iniciovaná výplata prostriedkov, ktoré sú pripísané na váš zberný účet u partnera. V prípade denného nastavenia, bude každý pracovný deň vykonaná výplata. Výplata neprebehne v momente, keď na zbernom účte nie sú prostriedky a nebude vám strhnutý poplatok.

Pripísanie prostriedkov na zberný účet prebieha 2 dni od vykonania transakcie. Hneď ten istý, najneskôr nasledujúci pracovný deň, sú odoslané prostriedky. Zvyšok už záleží iba na vašej banke, ako rýchlo dokáže prostriedky prevziať a zobraziť vám ich na bankovom výpise.

Prečo 2 dni, než sa pripíšu transakcie na zberný účet? Aby bolo pripisovanie peňazí čo najprehľadnejšie a nevznikali dodatočné otázky, napríklad, prečo vám jedna transakcia bola vyplatená a druhá nie. Napriek tomu, že sú pár minút od seba, je pre vás nastavené pripisovanie peňazí za celý obchodný deň, tzn. pripisujú sa vždy všetky platby za obdobie 0:00:00 až 23:59:59. Vzhľadom na to, že transakcia môže prebehnúť až v čase 23:59:00, dochádza k jej reálnemu odoslaniu v inej dávke, ako pri transakciách vykonaných napríklad dopoludnia.

Aby dochádzalo k pripísaniu transakcií za celý obchodný deň a bolo všetko, čo najpresnejšie, čaká sa celý nasledujúci deň, kým prídu všetky platby a druhý deň sa hromadne pripisujú k vášmu bežnému zostatku.

Kontrolu, koľko vám bolo vyplatených a kedy, môžete vykonať v sekcii Shoptet Pay -> Výpisy platieb v administrácii vášho e-shopu a to hneď na dvoch miestach:

Počas používania služby Shoptet Pay môžete podľa potreby zmeniť číslo účtu a frekvenciu výplat. Takéto zmeny môžu mať jednorazový vplyv na oneskorenie finančných prostriedkov v dôsledku úpravy nastavenia. O svoje finančné prostriedky však nikdy neprídete a sú odosielané priamo na vami určený účet.

Výplata finančných prostriedkov je k dispozícii v podporovaných menách.

Post navigation