Jak na vyplácení prostředků

Důvod, proč přijímáte online platební karty je, aby se prostředky, které jsou na účtu vašeho zákazníka, dostaly na váš účet.

Hlavní krok k výplatě prostředků jste už udělali. Aktivovali jste si Shoptet Pay. Zde se dočtete, kdy a jak své prostředky obdržíte a co vše výplatu prostředků ovlivňuje.

Jak si v administraci správně nastavit bankovní účet jste se mohli dočíst v článku zde.

Frekvence vyplácení

Každý své cashflow řídí jiným způsobem. Někdo chce mít peníze na svém účtu co nejdříve, někdo si chce ušetřit práci s účtováním přijímání peněz a volí výplatu prostředků za delší časové období. Abychom uspokojili obě skupiny, máte možnost si zvolit výplatu prostředků dle svých preferencí.

V nastavení Shoptet Pay → Platby kartou si můžete nastavit frekvenci vyplácení vašich prostředků:

Pokud se změní frekvence výplaty například z týdenní na denní, tak výplata proběhne hned následující den po provedení změny,  tzn. přepočte se datum příští výplaty automaticky.

Kdy můžete peníze na svém účtu očekávat?

Do autorizace i následného vyplacení prostředků vstupuje hned několik subjektů, kteří různými způsoby ovlivňují, kdy můžete očekávat peníze připsané na svém účtu.

Kdo se všechno podílí na zprocesování platby:

Autorizace transakce – garance platby

V momentě, kdy dojde k úspěšné platbě za vaši objednávku, nejedná se zatím o finanční pohyb, ale pouze potvrzení (autorizaci), vydavatelem banky přes karetní společnost a našeho partnera, že vám prostředky budou vyplaceny. Díky tomuto potvrzení se jedná o garantovanou platbu a přestože ještě nedošlo k žádnému finančnímu pohybu, vy můžete postupovat ve svém podnikání, jako kdybyste už peníze měli na účtu.

Finanční vyrovnání

K finančnímu vyrovnání v celém schématu dochází pravidelně hromadně za celý objem transakcí, který byl zprocesován. Nedochází tedy k převodům po jednotlivých transakcích mezi vydavatelskými bankami a schématy, ani mezi schématy a naším partnerem. Z toho důvodu dochází ke zpoždění, kdy se vůbec dostanou peněžní prostředky na účet partnera.

Aby bylo možné garantovat, že vám budou vyplaceny peníze za celý den (od 00:00:00 do 23:59:59), čeká náš partner celý následující den, než obdrží veškeré peníze od karetních schémat. Následně potvrdí přijmutí těchto prostředků (D+2 v cca 1 hodinu ráno) na virtuální účet, který vede pro každý e-shop využívající Shoptet Pay.

Při denní frekvencí vyplácení ještě týž den v cca 6 ráno dochází k iniciování výplaty prostředků, které jsou evidované na virtuálním účtu. O této iniciaci vás informujeme v části Shoptet Pay → Výpisy plateb záznamem Výplata prostředků v části Pohyby.

Následně už je to pouze o tom, jak rychle dokážou banky platbu zpracovat. Nejpozději však následující pracovní den můžete peníze očekávat na svém účtu (tzn. D+3 od provedení transakce).

Pro každou výplatu prostředků vám zároveň generujeme výpis transakcí. Tento výpis je generován následující den po iniciování výplaty prostředků cca v 3 ráno.

Abychom to ještě lépe vysvětlili, můžete se podívat na následující schéma:

Navigace pro příspěvek