Jak nastavit platební terminál v administraci

Nastavení platebního terminálu provedete zcela jednoduše v záložce Shoptet Pay -> Platební terminály -> Obchodní místa a terminály.

Nastavení osobního odběru

Pokud u platebního terminálu vyberete možnost „Osobní odběr“ pak se terminál bude zobrazovat při platbě z detailu objednávky.  

Nastavení Shoptet pokladny

Pokud preferujete možnost, aby se terminál zobrazoval ve výběru terminálů při platbě z pokladny, přiřaďte terminál k dané pokladně (terminál můžete přiřadit k více pokladnám).

Přejděte následně do Nastavení → Pokladna a zde po kliknutí na jednotlivé názvy pokladen můžete editovat údaje a také zvolit osobu nebo osoby, které mají pokladnu na starosti.

Navigace pro příspěvek