Nastavení a platby výchozího terminálu

Platba na terminálu z Pokladny

Jeden terminál propojený s Pokladnou

Pokud máte přiřazený pouze jeden terminál pro pokladnu, automaticky se stane výchozím a dojde rovnou k zahájení platby na terminálu.

Dva a více terminálů propojených s Pokladnou

V případě, kdy máte více terminálů propojených s konkrétní Pokladnou, ale vždy pouze jeden z terminálů může být označený jako primární/výchozí pro danou Pokladnu, dojde k přeskočení výběru terminálu při prvním pokusu a dojde rovnou k zahájení platby na výchozím terminálu.

Pokud si přejete zobrazit výběr terminálů, pak nesmíte mít nastavený výchozí terminál k Pokladně.

Platba na terminálu z detailu objednávky

Terminál pouze pro osobní odběr

U terminálu určeném pouze pro osobní odběr nebude zobrazena možnost výběru terminálu a dojde rovnou k zahájení platby na terminálu.

Jak na úspěšné provedení platby na POS terminálu?

Poskytovatelé platebních karet VISA i Mastercard nabízí obchodníkům tzv. dual message způsob zpracování transakcí platebními kartami. U systému duálních zpráv se odešle první zprávou žádost o autorizaci a druhou zprávou je požadováno zúčtování. 

Proto je důležité mít na paměti, že POS terminál musí zůstat min. 5 – 10 min. po zaplacení zapnutý, jelikož pro provedené autorizaci POS terminály posílají informace pro zúčtování (tzv. settlement).

Pokud dojde po zaplacení k vypnutí POS terminálu a k opětovnému zapnutí nedojde do 3 dnů od provedené platby, dojde ke stornování zúčtování!

Navigace pro příspěvek