Nastavení a platby výchozího terminálu

Platba na terminálu z Pokladny

Jeden terminál propojený s Pokladnou

Pokud máte přiřazený pouze jeden terminál pro pokladnu, automaticky se stane výchozím a dojde rovnou k zahájení platby na terminálu.

Dva a více terminálů propojených s Pokladnou

V případě, kdy máte více terminálů propojených s konkrétní Pokladnou, ale vždy pouze jeden z terminálů může být označený jako primární/výchozí pro danou Pokladnu, dojde k přeskočení výběru terminálu při prvním pokusu a dojde rovnou k zahájení platby na výchozím terminálu.

Pokud si přejete zobrazit výběr terminálů, pak nesmíte mít nastavený výchozí terminál k Pokladně.

Platba na terminálu z detailu objednávky

Terminál pouze pro osobní odběr

U terminálu určeném pouze pro osobní odběr nebude zobrazena možnost výběru terminálu a dojde rovnou k zahájení platby na terminálu.

Navigace pro příspěvek