Co je to Chargeback a jak mu předejít

V přehledu možných poplatků jste si určitě mohli všimnout celkem vysokého poplatku za Chargeback. Co ale Chargeback znamená?

Chargeback = Reklamace přes karetní společnost

Držitel platební karty může dle pravidel karetních společností (Mastercard a VISA) reklamovat jakoukoli karetní transakci. Mezi důvody reklamace patří například duplicitní zaúčtování, nerozpoznání transakce, nespokojenost se zbožím nebo službou (neodpovídá popisované kvalitě), neposkytnutí/nedodání zboží či služby.

Obecně by měl v takovém případě držitel platební karty před započetím procesu reklamace přes karetní společnost primárně kontaktovat obchodníka a pokusit se celou situaci vyřešit s ním.

Pokud se držitel platební karty s obchodníkem nedomluví na vyrovnání, může se obrátit na svou vydavatelskou banku. Ta následně prostřednictvím karetní společnosti iniciuje reklamaci vůči obchodníkovi a dochází k tzv. Chargebacku, tedy zpětnému stržení prostředků od obchodníka zpět k držiteli karty.

Nesouhlasí-li obchodník s reklamací držitele platební karty a považuje transakci za oprávněnou, musí poskytnout veškerou dokumentaci, včetně komunikace s klientem, která by mohla napomoci reklamaci obhájit. Velmi důležitým faktorem při obhajobě reklamace je popis prodávaného produktu a jak jsou postavené VOP.

Nemá-li či nemůže-li obchodník poskytnout dokumentaci, je reklamace brána jako akceptována.

Pokud držitel platební karty reklamuje transakci přímo u vás, můžete rovnou provést Návrat/Storno přímo z detailu objednávky.

V případě akceptování reklamace obchodník neztrácí oprávnění uplatnit plnění smluvního vztahu vzniklého na základě transakce právními prostředky vůči klientovi.

V případě obhajování reklamace karetní transakce u karetní společnosti je potřeba doložit:

Typy reklamací, s kterými se můžete setkat:

PLACENO JINÝM ZPŮSOBEM (např. hotově, převodem)

NEDODANÉ ZBOŽÍ

NEPOSKYTNUTÁ SLUŽBA

ZBOŽÍ ČI SLUŽBA NEODPOVÍDAJÍ POPISU

ZRUŠENÁ OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ ČI SLUŽBY

NEPOSKYTNUTÝ NÁVRAT

UPOZORNĚNÍ: Dle pravidel karetních asociací je obchodník povinen karetní transakci vrátit vždy na kartu, kterou byla provedena. Pokud zvolí jiný způsob návratu (např. na jinou kartu, převodem, hotově), vystavuje se riziku dvojí ztráty dané částky v případě reklamace dané transakce přes karetní společnosti.

Navigace pro příspěvek