Nastavení QR platby a automatizace stavů

Nastavení QR platby

U této služby primárně vyberete oblast, ze které využijeme účet pro příjem plateb skrze QR platbu. Na výběr jsou nabídnuty tyto oblasti z administrace:

U QR platby není možné přidat jiný účet.

Pokud chcete QR platbu na platební bráně zviditelnit/skrýt, využijte checkbox u „Aktivovat na platební bráně“. Veškeré tyto změny nezapomeňte uložit.

Poznámka: pokud odeberete bankovní účet ve službě, odkud jej přebírá služba QR platba, dojde k zneviditelnění služby. Pro opětovné zviditelnění je nutné znovu vybrat účet v administraci, aby byla služba QR platba viditelná na platební bráně.

Pokud váš zákazník provede platbu přes službu QR platba, zapíšeme do historie objednávky informaci „Zákazník zadal příkaz k převodu přes QR platbu“, přičemž platební metoda zvolená v košíku zůstane nezměněna.

Automatizace stavů

Pro službu poskytujeme možnost automatizace stavů poté, co platící potvrdí odeslání platby. Důležitým faktem je, že se jedná o potvrzení platícím, nikoliv bankou o odeslání platby. Z toho důvodu doporučujeme toto potvrzení nepovažovat za závazné, a tedy nenastavit zde stav, který označí objednávku jako zaplacenou.

Nejlepším řešením je zde služba Propojení s bankou, která tyto QR platby automaticky spáruje až po obdržení prostředků na účet, tedy stejným způsobem jako jiné bankovní převody.

Manuálním řešením může být nastavení automatizace stavu. Důrazně zde doporučujeme nastavit změnu do stavu, který odpovídá objednávce čekající na potvrzení platby (není zaplacena), jelikož se jedná o potvrzení zaplacení ze strany zákazníka, nikoliv o reálné potvrzení o příjetí peněz bankou na účet e-shopu.

Navigace pro příspěvek