Ověření úroveň 2 – Doklady totožnosti

Limit pro ověření fyzických osob


Při překročení celkového úhrnu objednávek ve výši 25 000 CZK (1 000 EUR) zaplacených platebními kartami přes Shoptet Pay je nutné dodatečné ověření skutečných majitelů a jednatelů společnosti.

Pro vyplácení prostředků je nutné, aby se za všechny skutečné majitele a pověřené jednatele společnosti nahrál osobní doklad (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas) partnerovi zajišťující platební styk.

Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona. Stejná povinnost platí u jakékoli jiné platební brány či finanční služby. S námi ovšem vše zajistíte online z administrace e-shopu.

Definice skutečného majitele vychází ze Zákona o prevenci praní špinavých peněz a Zákona o evidenci skutečných majitelů (https://www.pravniprostor.cz/clanky/obchodni-pravo/evidence-skutecnych-majitelu-zakon). Zjednodušeně se jedná o majitele, kteří drží podstatnou část společnosti, tzn. více jak 25 %.

Při ověření je nutné nahrát doklady a základní informace veškerých skutečných majitelů. V případě jednatelů stačí pouze ten, který je oprávněn za společnost jednat v dané věci. Pokud má společnost ve stanovách, že každý jednatel může plně jednat v zastoupení za společnost, stačí dohrát informace a osobní doklad jakéhokoli jednatele. V případě, že za společnost musí vždy jednat alespoň dva jednatelé, je nezbytné, abyste oba jednatele včetně dokladů uvedli i během ověření.

Při nahrávání dokladů zkontrolujte, že informace na dokladu odpovídají informacím o osobě či osobách uvedených v systému.

Jak provést ověření?

Ověření provede v administraci v části Shoptet Pay -> Platební karty -> Základní údaje, kdy v sekci Vlastníci a jednatelé vidíte informaci v řádku Status o tom, že je aktuálně zapotřebí doplnit data a přejít na ověření.

Po úspěšném ověření se Status změní na Splněno.

Doklad totožnosti a jeho náležitosti

Doklad musí splňovat následující povinnosti:

Upozornění:

Po nahrání dokladů občas systému chvíli trvá než zpracuje přijaté doklady. Nepanikařte, pokud doklady neuvidíte ihned nahrané.

Navigace pro příspěvek