Overenie úroveň 2 – Osobné doklady

Limit na overenie fyzických osôb

Pri prekročení celkového úhrnu objednávok vo výške 1000 EUR (25 000 CZK) zaplatených platobnými kartami cez Shoptet Pay je nutné dodatočné overenie skutočných majiteľov a konateľov spoločnosti.

Pre vyplácanie prostriedkov je nutné, aby sa za všetkých skutočných majiteľov a poverených konateľov spoločnosti nahral osobný doklad (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas) zaisťujúci partnerovi platobný styk.

Ide o povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Rovnaká povinnosť platí pri akejkoľvek inej platobnej bráne či finančnej službe. S nami však všetko zaistíte online z administrácie e-shopu.

„V zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML), sú všetky subjekty, ktoré sú zákonom definované ako povinné osoby (https://www.legalfirm.sk/sk/partner-verejneho-sektora /clanok/konecny-uzivatel-vyhod-v-akých-pripadoch-sa-identifikuje-a-registruje),povinné identifikovať konečného užívateľa výhod a prijať opatrenia na overenie informácií týkajúcich sa identifikácie konečného užívateľa výhod.

Pri overení je nutné nahrať doklady a základné informácie všetkých skutočných majiteľov. V prípade konateľov stačí iba ten, ktorý je oprávnený za spoločnosť konať v danej veci. Pokiaľ má spoločnosť v stanovách, že každý konateľ môže plne konať v zastúpení za spoločnosť, stačí dohrať informácie a osobný doklad akéhokoľvek konateľa. V prípade, že za spoločnosť musia vždy konať aspoň dvaja konatelia, je nevyhnutné, aby ste oboch konateľov, vrátane dokladov uviedli aj počas overenia.

Pri nahrávaní dokladov skontrolujte, že informácie na doklade zodpovedajú informáciám o osobe, či osobách uvedených v systéme.

Ako vykonať overenie?

Overenie môžete vykonať v časti Shoptet Pay -> Platobné karty -> Základné informácie, kde v časti Majitelia a konatelia uvidíte v riadku Status informáciu, že je potrebné prejsť k overeniu.

Po úspešnom overení sa status zmení na Splnené.

Doklad totožnosti a jeho náležitosti

Doklad musí spĺňať nasledujúce povinnosti:

Upozornenie: Po nahratí dokladov občas systému chvíľu trvá kým spracuje prijaté doklady. Nepanikárte, pokiaľ doklady neuvidíte ihneď nahrané.

Post navigation