Predaj produktov s obsahom alkoholu

Pre vybrané typy zakázaného tovaru/služieb máme nastavený proces na uplatnenie výnimky. Splnenie podmienok pre aktiváciu v prípade predaja produktov s obsahom alkoholu zbierame cez formulár, ktorý obdržíte po odoslaní objednávky.

Výnimka na predaj produktov s obsahom alkoholu platí aktuálne pre Českú a Slovenskú republiku.

Vybrané typy podmienok predaja výrobkov s obsahom alkoholu:

Post navigation