Prehľad podporovaných bánk na prepojenie

Nižšie nájdete prehľad českých a slovenských bánk, pri ktorých podporujeme možnosť prepojenia na párovanie platieb.
Rýchlosť párovania potom závisí na jednotlivých bankách a ich podpore napr. Variabilného symbolu.

Česká republika

Slovenská republika

Maďarsko

Post navigation