Ako importovať ABO výpis do Pohody

Pridanie bankového účtu

Najskôr je potrebné vytvoriť bankový účet. Číslo účtu sa musí rovnať Identifikátoru účtu, ktorý nájdete v Shoptet Pay -> Výpisy platieb. Za Banku vyplňte 0000.

Nastavenia -> Bankové účty

Nastavenie Homebankingu

Nájdete v Nastavenia -> Homebanking. Názov Služby si nastavte aký chcete v príklade Shoptet Pay. Vyberte ČS BUSINESS 24(ABO) – ide o univerzálny formát výpisu. Vo vašom počítači vyberte priečinok, kde program nájde výpisy Shoptet Pay. V príklade je to zložka ABO alebo C:\\Users\brezi\Downloads\ABO.

Priradenie Homebankingu k účtu

Späť na Nastavenia -> Bankové účty

Pre Homebanking vyberte váš vytvorený.

Načítanie výpisu

Choďte do Účtovníctva -> Banka -> Operácia -> Načítanie výpisov

Vyberte vytvorený účet a kliknite na Ďalej.

Vyberte súbor, ktorý chcete načítať a kliknite na Ďalej.

Skontrolujte správnosť a kliknite Ďalej.

Zobrazí sa sumár, kliknite Dokončiť.

Pohyby sa naimportovali.

Post navigation