Výpisy transakcií

Či už vediete daňovú evidenciu, účtovníctvo alebo chcete mať napríklad len zaujímavé podklady na analýzy, výpisy transakcií z platby kartou sú presne to, čo hľadáte!

Nastavenie výpisov

V časti Shoptet Pay → Výpisy platieb nájdete nasledujúce záložky: Pohyby, Prehľad výpisov, Vyúčtovanie a Nastavenie výpisov.

Práve v Nastavení výpisov si môžete spravovať svoje výpisy a pracovať s nimi podľa vašich potrieb: frekvencia, formáty výpisu aj e-mailové adresy, na ktoré výpisy chcete zasielať.

Výpisy pre vás máme dostupné v rade formátov aj frekvenciách, a to práve preto, aby sme uspokojili potreby každého podnikania. Pokiaľ vám bude akýkoľvek formát alebo frekvencia chýbať, neváhajte sa ozvať na info@shoptetpay.com a požiadavku zaradíme na vyhodnotenie.

Všetko jednoducho nastavíte cez kliknutie na PRIDAŤ VÝPIS.

Frekvencia generovania výpisov

Podľa výplaty

Od aktivácie služby Shoptet Pay ste boli automaticky nastavený na generovanie výpisov podľa výplatných pások. Tieto výkazy sú základné, a preto nie je možné ich generovanie zrušiť.

Výpis sa generuje vždy, keď sú na váš účet odoslané finančné prostriedky, a to o 3:00 hod. ráno nasledujúceho dňa. Bez ohľadu na frekvenciu výplat dostanete tento výpis pri každej výplate.

Keďže je výpis presne viazaný na výplatu, obsahuje všetky transakcie (+) a poplatky (-), ktoré sa sčítajú do hodnoty výplaty. Takže na 100 % viete, ktoré príkazy boli vyplatené a ktoré poplatky za ne boli zaplatené.

Týždenný

Týždenný výpis transakcií sa generuje 2. pracovný deň predchádzajúceho týždňa vrátane štátnych sviatkov a obsahuje všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom služby Shoptet Pay od predchádzajúceho pondelka 00:00:00 do nedele 23:59:59.

Transakcie sú definované ako: platby kartou, zrušenie platby kartou, poplatky za Shoptet Pay a výbery.

Dôležité informácie pre vás: výpisy nie je možné generovať spätne.

Mesačný

Mesačný výpis transakcií sa generuje vždy 2. pracovný deň nasledujúceho mesiaca a obsahuje všetky transakcie so Shoptet Pay od prvého dňa 00:00:00 do posledného dňa v mesiaci 23:59:59.

Transakcie zahŕňajú: platby kartou, zrušenie platby kartou, poplatky za služby Shoptet Pay a výbery.

Dôležité informácie pre vás: výpisy nie je možné generovať spätne.

Transakcie zahŕňajú: platby kartou, zrušenie platby kartou, poplatky za služby Shoptet Pay a výbery.

Dôležité informácie pre vás: výpisy nie je možné generovať spätne.

Formáty na generovanie výpisov

Vo výpise transakcií nájdete prehľad platieb a poplatkov vrátane podrobností o jednotlivých transakciách (podrobnosti o transakciách sa líšia v závislosti od formátu výpisu). V každom výpise transakcie nájdete tzv. zodpovedajúce číslo. Toto číslo slúži ako identifikátor a nájdete ho v správe pre príjemcu na bankovom výpise.

Výpisy môžete nechať posielať na jednu alebo viac e-mailových adries, ktoré zadáte v Nastaveniach výpisov. Po vyplnení e-mailovej adresy vyberte frekvenciu a formát, v ktorom chcete dostávať výpis transakcií.

Výpis si môžete nastaviť aj bez zadania e-mailovej adresy. Tým sa zabezpečí, že výpisy budú pre vás vždy pripravené a môžete si ich kedykoľvek stiahnuť priamo v administrácii v časti Prehľad výpisov.

Post navigation