Overenie úroveň 1 – Bankový účet

Pri aktivácii služby platby kartou cez Shoptet Pay už od začiatku máte splnenú úroveň 0 (Tier 0), ktorá vyžaduje základné informácie o vašej spoločnosti, vlastníkoch a konateľoch.

V niektorých prípadoch je už pri aktivácii prednastavený bankový účet, ale či už ho vyplňujete pri aktivácii, alebo po prvej transakcii, jedná sa o nevyhnutný krok, aby vám mohli byť vyplácané peňažné prostriedky na váš účet.

Bankový účet môžete pridať alebo upraviť v časti Shoptet Pay -> Platobné karty -> Nastavenia vyúčtovania, kde okrem čísla účtu nastavíte aj frekvenciu vyplácania peňažných prostriedkov.

Pridanie bankového účtu má nasledujúce pravidlá a obmedzenia:

Post navigation