Platba nakupujúcim cez Shoptet tlačidlá 

Akonáhle si aktivujete službu Shoptet tlačidlá, je táto platobná metóda sprístupnená v košíku a zákazníci ju môžu začať využívať na zaplatenie svojich objednávok. Zákazník túto metódu uvidí zobrazenú ako „Rýchla platba cez banku“. 

Shoptet tlačidlá zaisťujú iba technické presmerovanie do internetového bankovníctva platiaceho zákazníka a predvyplnenie platobného príkazu platobnými údajmi, ako sú: 

  • typ/priorita transakcie 
  • účet príjemcu
  • účet odosielateľa 
  • variabilný symbol 
  • suma 
  • mena 
  • správa pre príjemcu/poznámka 

Poznámka: Shoptet tlačidla môžete využiť na platbu v EUR aj CZK. Pre EUR je možné platiť českými aj slovenskými bankami. Pre menu CZK je možné platiť iba českými bankami, aby nedochádzalo k SWIFT cezhraničnej platbe. Viac informácií sa dozviete v článku tu.

Ak si zákazník vyberie platobnú metódu „Rýchla platba cez banku“, zobrazí sa mu zoznam podporovaných bánk, ktoré môže pre platbu využiť. 

V okamihu vzniku objednávky sa začne príprava transakcie a presmerovania do internetového bankovníctva zvolenej banky, kedy je nutné sa v internetovom bankovníctve prihlásiť podľa svojich prístupových údajov a prejsť overením (Autentizáciou) na strane banky. 

Po úspešnej autentizácii je platiaci zákazník presmerovaný do nášho widgetu, kedy dochádza k príprave transakcie na spracovanie (t.j. zisťuje sa číslo účtu odosielateľa, pokiaľ by mal zákazník napr. viac účtov v mene transakcie, dostane vo widgete na výber, z ktorého účtu si praje peniaze odoslať). 

Nasleduje finálne presmerovanie do bankovníctva, kde zákazník už iba potvrdí transakciu a dochádza k autorizácii. 

Pred finálnym potvrdením transakcie si zákazník môže skontrolovať nasledujúce údaje: 

Poznámka: Pri presmerovaní do bankovníctva a finálnom potvrdení transakcie sa postup jednotlivých bánk líši. Napr. ČSOB už v tomto kroku nevyžaduje ďalšie overenie v SMART kľúči tak, ako to vyžaduje štandard ČNB. Oproti tomu Česká Sporiteľňa potvrdenie platby v kľúči opäť vyžaduje. Pri Raiffeisenbanke je dokonca vyžadované nové prihlásenie do internetového bankovníctva s autentizáciou a ďalším potvrdením transakcie, čo je najkomplikovanejšie riešenie v rámci iniciovania platby na trhu. 

Platiaci zákazník platbu potvrdzuje vo svojom internetovom bankovníctve a banka má povinnosť platbu vykonať. V okamihu, keď dostaneme informáciu, že platba bola zo strany banky úspešne iniciovaná, máme k dispozícii iba informáciu o úspešnom zadaní platby, nie o jej reálnom vykonaní. Platbu môžete považovať za 100% až v momente, keď vám príde na bankový účet. Na kontrolu pripísania peňazí na bankový účet môžete využiť napríklad našu ďalšiu službu Prepojenie s bankou.

Príklad platby s využitím banky ČSOB 

Po dokončení objednávky dôjde k presmerovaniu do bankového prostredia ČSOB a bezpečnému prihláseniu pomocou ČSOB Smart Kľúč. 

Po úspešnom bezpečnom prihlásení je iniciovaný platobný príkaz podľa detailov dokončenej objednávky. Nasleduje ďalšie potvrdenie cez ČSOB Smart Kľúč alebo v niektorých prípadoch je transakcia vyhodnotená ako bezpečná a dôjde k potvrdeniu príkazu aj bez použitia Kľúča. 

Po zadaní platobného príkazu je nakupujúci presmerovaný do prostredia partnera Salt Edge a informovaný o stave vykonania platby. 

Nakoniec je zobrazená stránka s potvrdením o zaplatení objednávky. 

Príklad platby s využitím banky Česká sporiteľňa 

Nakupujúci vyberie platobnú metódu „Rýchla platba cez banku“, zvolí Českú sporiteľňu a dokončí objednávku. Následne je presmerovaný do bankového prostredia Českej sporiteľne k bezpečnému prihláseniu pre zadanie platobného príkazu. Prihlásenie je nutné potvrdiť kvôli požiadavke silného overenia v aplikácii George. 

Po bezpečnom overení sú odovzdané údaje na vykonanie platobného príkazu, ktorý je zobrazený v bankovom prostredí a vyžaduje opäť silné overenie cez aplikáciu George. 

Po platobného príkazu je nakupujúci presmerovaný do prostredia partnera Salt Edge a informovaný o stave vykonania platby. Posledným krokom je návrat do prostredia e-shopu s potvrdením objednávky. 

Post navigation