Obmedzené a zakázané činnosti

V záujme splnenia interných a externých záväzkov môže byť niektorým odvetviam zakázané alebo obmedzené spolupracovať so službou Shoptet Pay. To je založené na mnohých faktoroch, okrem iného na nasledujúcich:

Zakázané produkty a služby

V nižšie uvedenom zozname sú uvedené všetky produkty a služby, ktorých používanie so službou Shoptet Pay je zakázané.


Dospelí

Finančné služby

Duševné vlastníctvo

Marketing

Neziskové organizácie

Ďalšie produkty a služby

Regulované (nefinančné) produkty a služby

Cenné papiere a obchodovanie

Spracovanie platieb treťou stranou

Technológia

Post navigation