Omezené a zakázané činnosti

V zájmu splnění interních a externích závazků může být některým odvětvím zakázáno nebo omezeno spolupracovat se službou Shoptet Pay. To je založeno na řadě faktorů, mimo jiné na následujících:

V některých případech je pro služby uvedené níže požádat o individuální posouzení. To se týká především následujících produktů, ke kterým je potřeba splnit další povinnosti a vyplnit formulář:

Zakázané produkty a služby

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny produkty a služby, jejichž používání se službou Shoptet Pay je zakázáno.

Dospělí

Finanční služby

Duševní vlastnictví

Marketing

Neziskové organizace

Další produkty a služby

Regulované (nefinanční) produkty a služby

Cenné papíry a obchodování

Zpracování plateb třetí stranou

Technologie

Navigace pro příspěvek