Vrácení platebního terminálu

Kam terminál doručit?

Pokud již nebudete chtít platební terminál nadále využívat, pečlivě zabalte platební terminál a všechny jeho součásti do krabice a zašlete na níže uvedenou adresu Shoptetu zpět.

Shoptet, a.s. – PAY care

Rohanské nábř. 670/17

186 00 Praha 8

Vrácení terminálu S1F2

Co má být vráceno:

Vrácení terminálu AMS1

Co má byt vráceno:

Co když nemám balení kompletní?

Odsouhlasením našich Všeobecných obchodních podmínek jste okamžikem převzetí Platebních terminálů za ně přebrali plnou odpovědnost.

Vámi vrácený/é platební terminál/y musí být ve stavu odpovídajícímu obvyklému opotřebení a za jakékoliv jiné vady či škody odpovídáte v plném rozsahu. A proto v případě ztráty nebo poškození některého z komponentů či samotného platebního terminálu bude vám vyfakturována kompenzace této způsobené škody.

Navigace pro příspěvek