Ověření úroveň 3 – Bankovní výpis

Limit pro ověření bankovního účtu (125 000 CZK = 5 000 EUR)

Při překročení celkového úhrnu objednávek ve výši 125 000 CZK (5 000 EUR) zaplacených platebními kartami přes Shoptet Pay, je nutné dodatečné ověření bankovního účtu, kam jsou vypláceny platební prostředky.

Pro ověření je nutné nahrát váš aktuální bankovní výpis z účtu (či jiný doklad, který účet potvrdí), kam jsou vypláceny prostředky z platby kartou. Doklad pro ověření nesmí být starší než 3 měsíce.

Jak provést ověření?

Ověření provede v administraci v části Shoptet Pay -> Platební karty -> Základní údaje, kdy v sekci Platební údaje vidíte informaci v řádku Status o tom, že je aktuálně zapotřebí doplnit data a přejít na ověření.

Po nahrání bankovního dokumentu vidíte v řádku Status informaci o tom, že data byla poskytnuta a dokument nyní čeká na ověření.

Po úspěšném ověření se Status změní na Splněno.

Bankovní výpis a jeho náležitosti

Při nahrání bankovního výpisu musí dokument splňovat následující požadavky:

Dokument musí obsahovat následující informace:

Podporované typy dokumentu:

Navigace pro příspěvek