Základní nastavení propojení s bankou

Spárování objednávky s platbou

Po úspěšné aktivaci služby vás jako první navedeme do Nastavení párování plateb, kde si nastavíte automatizaci pro případ spárování platby z vašeho bankovního účtu s objednávkou.

Párování plateb provádíme na základě vyplněného Variabilního symbolu (v případě domácích plateb) nebo přes Referenci platby (SEPA platba).

Pozn.:

V nastavení párování plateb máte 3 hlavní kategorie podle výše přijaté platby:

U prvních dvou kategorií si můžete zvolit, zda chcete objednávku označit jako zaplacenou.

Pro ulehčení práce si u všech kategorií můžete nastavit automatizaci změny stavu objednávek. Zde doporučujeme mít nastavené stavy tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim potřebám. Návod na nastavení a vytvoření nových stavů naleznete zde.

Změny stavů objednávek si navíc můžete na míru upravit podle typu platby, u které vám platbu s objednávkou budeme párovat. U většiny z vás budeme párovat pouze bankovní převody, kde došlo k přímé platbě z účtu zákazníka na váš účet.

Někteří si ovšem necháváte i od vašeho dopravce zasílat platby přijaté za objednávky při dobírce na váš účet po jednotlivých objednávkách s variabilním symbolem. I zde vám objednávky označíme jako zaplacené a změníme stav objednávky do požadovaného stavu.

Správa propojení

Aktualizace

Po vytvoření propojení můžeme díky výchozímu nastavení vyplývajícímu z regulace, provádět kontrolu historie transakcí na vašem účtu pouze 4x denně v pravidelných intervalech a v daný okamžik tak pro vás spárovat objednávky s platbami.
Tento časový interval byl však pro mnohé e-shopy nedostačující, a proto jsme na četná přání nasadili úpravu v podobě zvýšení frekvence automatické aktualizace propojení s bankou!

Po kliknutí na tlačítko „NASTAVIT FREKVENCI“ se vám zobrazí nabídka časových intervalů pro automatickou aktualizaci propojení s bankou, a to vždy mezi 08:00-20:00 hodinou. Pokud máte propojených více účtů, musíte nastavení frekvence zapnout pro každou banku zvlášť.

Frekvence aktualizací propojení s bankou:

Pokud si budete přát provádět častější aktualizaci služby propojení s bankou bez vaší přítomnosti, bude zapotřebí z vaší strany udělit zaškrtnutím checkboxu souhlas s častějším dotazováním do banky bez vaší přítomnosti, než udává regulace, což je čtyřikrát během 24 hodin.

Častá frekvence aktualizace propojení má však svoje úskalí. Toleranci zvýšené frekvence má každá banka individuální a jinak nastavenou. Pokud si například nastavíte časový interval dotazování např. 1 x za 20 minut, tak ne každá banka bude tento interval akceptovat, což může v důsledku vést k přerušení propojení, které si budete muset následně obnovit.

Vámi zvolenou zvýšenou frekvenci aktualizace propojení, můžete kdykoli jednoduše zrušit tak, že zaškrtnete výchozí možnost aktualizace, tedy 4x za den (viz screen výše).

Frekvence dotazování do banky závisí na úspěšném dokončení předchozí aktualizace, tzn. pokud aktualizace probíhala v 08:00, ale z důvodů na straně banky nebo poskytovatele trvala např. 10 min, tak se může i aktualizace dle frekvence posunout, protože není možné zahájit aktualizaci dříve než 15 min od posledního úspěšného pokusu.
 
Pokud byste potřebovali provést aktualizaci např. mimo uvedenou dobu od 08:00-20:00 hodin, můžete využít tlačítko „AKTUALIZOVAT“, kdy kliknutím na něj můžete sami vyvolat aktualizaci a spárování všech nových plateb, které vaše banka označí jako nově evidované na vašem účtu.
 
Tlačítko aktualizovat můžete použít každých 15 min.

Znovu propojit

Pokud si přejete s předstihem obnovit propojení trvající 90 dnů nebo propojit další účet vedený u stejné banky, např. cizoměnový účet, máte tuto možnost přes tlačítko „ZNOVU PROPOJIT„. Po kliknutí se dostanete do procesu opětovného propojení s bankou, který má stejné kroky jako první propojení.

Obnovení propojení

Jednou za 90/180 dní (liší se dle banky) je nutné propojení s bankou obnovit. Je to z důvodu dodržování pravidel PSD2 směrnice EU pro platební služby. 14 dní před vypršením schválení vás upozorníme, že bude nutné prodloužení. Upozornění uvidíte jak v administraci, tak vám přijde i automatický e-mail.

Propojení je nutné znovu obnovit opětovným přihlášením do vašeho bankovnictví a potvrzením.

Zrušení propojení

Pokud byste si přáli propojení ukončit dříve, můžete propojení ukončit kliknutím na „ZRUŠIT PROPOJENÍ„. Zrušení je okamžité a nahlížení na účet bude zcela zrušeno. Obnovení musí proběhnout opět s potvrzením ve vašem bankovnictví.

Přidat další banku

Pokud si přejete k párování přidat účet vedený v jiné bance, např. pro příjem v jiné měně, stačí kliknout na „PŘIDAT BANKU“ a projít propojením stejně jako při aktivaci služby.

Po úspěšném propojení uvidíte nově propojený účet v přehledu a od této doby se všechny nové objednávky budou párovat i s transakcemi tohoto účtu.

Propojte si tolik účtů, kolik jen potřebujete. Žádné omezování!

Jak si mohu ověřit provedení náhledu na můj účet?

Nejste si jistí, jestli a kdy proběhl náhled na váš účet po propojení s bankou? Máte možnost si tuto informaci sami kdykoli ověřit a zkontrolovat, a to přímo v vašem internetovém bankovnictví. Pravdou je, že tuto možnost automaticky nenabízí všechny banky. Proto v samostatném článku zde najdete postupně návody k těm bankám, které toto umožňují.

Přehled spárovaných transakcí

Přehled již spárovaných transakcí naleznete v administraci v záložce Shoptet Pay → Propojení s bankou → Spárované transakce.

V této záložce máte možnost vidět seznam transakcí, které byly spárovány k vašim objednávkám. Seznam spárovaných transakcí je platný vždy pro vybraný bankovní účet, který máte skrze Propojení s bankou přidaný. Tento účet může ručně aktualizovat stisknutím tlačítka „Aktualizovat propojení“ což je stejná funkce, jako máte k dispozici u propojení na záložce „Přehled propojených účtů“.

Navíc zde můžete využít možnost tzv. odpárování transakcí (modrá ikona na řádku dané transakce). Pokud na tuto ikonu kliknete, může uvést důvod proč chcete danou transakci odpárovat a následně odpárování potvrdit.

Uvedený důvod se vám propíše do historie dané objednávky i s tím, že došlo k odpárování a v seznamu transakcí bude daná transakce přeškrtnuta.

Odpárovanou transakci můžete však znovu spárovat (opět modrá ikonka na řádku) a tato změna se vám opět propíše do historie objednávky. Pro odpárování/spárování transakcí můžete využít hromadné označení.

Seznam transakcí máte možnost exportovat (vpravo nahoře), kdy si navolíte jednotlivé detaily pro export.

Navigace pro příspěvek