Prodej doplňků stravy

Pro vybrané typy zakázaného zboží/služeb máme nastavený proces pro uplatnění výjimky. Splnění podmínek pro aktivaci v případě prodeje doplňků stravy sbíráme přes formulář, který obdržíte po odeslání objednávky.

Mandáty karetních společností ukládají za povinnost před poskytnutím platební brány zkontrolovat, že má obchodník oprávnění požadované danou zemí k dané činnosti a zároveň zkontrolovat, že zboží a služby jsou prodávané v souladu s místními zákony.

Výjimka pro prodej doplňků stravy platí pro Českou a Slovenskou republiku. 

Česká republika 

Doplňky stravy patří mezi typ zboží, na který jsou kladeny určité legislativní požadavky. Výrobce nebo distributor, který uvede doplněk stravy poprvé na trh, musí splnit oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zemědělství. Je povinen sdílet s MZ etiketu produktů, a tím doložit splnění svých povinností ohledně upozornění, doporučeného dávkování apod.

V průběhu kontroly vyplněného formuláře vás vyzveme k případnému doložení potvrzení o splnění vybraných povinností k některým produktům z vaší nabídky. 

Prodej doplňků stravy:

Prodej doplňků stravy pro zvířata:

Za porušení uvedených zákonů může SZPI obchodníkům stanovit níže uvedené sankce (obrázek 01). 

Slovenská republika

Doplňky stravy jako takové jsou potravinami, nikoli léky, a proto podléhají příslušným ustanovením potravinového práva. Ve Slovenské republice představují výživové doplňky kategorii výrobků, která je upravena zejména obecně závazným předpisem Vydaným Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky a Ministerstvem zemědělství Slovenské republiky ze dne 25. července 2007 č. 16826/2007-OL, kterým se vydává kapitola Potravinového zákoníku Slovenské republiky, kterou se stanoví požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu a na doplňky stravy (dále jen „vyhláška“). Tato vyhláška byla vytvořena transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46 /ES.

V průběhu kontroly vyplněného formuláře vás vyzveme k případnému doložení potvrzení o splnění vybraných povinností k některým produktům z vaší nabídky. 

Vybrané typy podmínek pro prodej doplňků stravy:

Navigace pro příspěvek