Platba nakupujícím přes Shoptet tlačítka

Jakmile si aktivujete službu Shoptet tlačítka, je platební metoda zpřístupněna v košíku a zákazníci ji mohou začít využívat pro zaplacení objednávky. Zákazník tuto metodu uvidí zobrazenou jako Rychlá platba přes banku.

Shoptet tlačítka zajišťují pouze technické přesměrování do internetového bankovnictví platícího zákazníka a předvyplnění platebního příkazu platebními údaji, jako jsou:

Podporujeme platby v CZK (české banky) a EUR (české a slovenské banky).

Pokud si zákazník vybere platební metodu Rychlá platba přes banku, následně se mu zobrazí seznam podporovaných bank, které může pro platbu využít.

V okamžiku vzniku objednávky se zahájí příprava transakce a přesměrování do internetového bankovnictví zvolené banky, kdy je nutné se v internetovém bankovnictví přihlásit dle svých přístupových údajů a projít ověřením (Autentizací) na straně banky.

Po úspěšně provedené autentizaci je platící zákazník přesměrován do našeho widgetu, kdy dochází k přípravě transakce ke zpracování (tj. zjišťuje se číslo účtu odesílatele, pokud by měl zákazník např. více účtů v měně transakce, dostane ve widgetu na výběr, ze kterého účtu si přeje peníze odeslat).

Následuje finální přesměrování do bankovnictví, kde zákazník už pouze potvrdí transakci a dochází k autorizaci.

Před finálním potvrzením transakce si zákazník může zkontrolovat následující údaje:

Poznámka: Při přesměrování do bankovnictví a finálním potvrzení transakce se postup jednotlivých bank liší. Např. ČSOB už v tomto kroku nevyžaduje další ověření ve SMART klíči tak, jak to vyžaduje standard ČNB. Oproti tomu Česká spořitelna ovšem potvrzení platby v klíči opět vyžaduje. U Raiffeisenbank je dokonce vyžadováno nové přihlášení do internetového bankovnictví s autentizací a dalším potvrzením transakce, což je nejkomplikovanější řešení v rámci iniciování platby na trhu.

Platící zákazník platbu potvrzuje ve svém internetovém bankovnictví a banka má za povinnost platbu provést. V okamžiku, kdy obdržíme informaci, že platba byla ze strany banky úspěšně iniciovaná, máme k dispozici pouze informaci o úspěšném zadání platby, nikoliv o jejím reálném provedení. Platbu můžete považovat za 100% až v momentě, kdy vám přijde na bankovní účet. Pro kontrolu připsání peněz na bankovní účet můžete využít například naši další službu Propojení s bankou.

Příklad platby s využitím banky ČSOB

Po dokončení objednávky dojde k přesměrování do bankovního prostředí ČSOB a bezpečnému přihlášení pomocí ČSOB Smart Klíč.

Po úspěšném bezpečném přihlášení je iniciován příkaz k platbě dle detailů dokončené objednávky. Následuje další potvrzení přes ČSOB Smart Klíč či v některých případech je transakce vyhodnocena jako bezpečná a je dojde k potvrzení příkazu bez použití Klíče.

Po zadání příkazu k platbě je nakupující přesměrován do prostředí partnera Salt Edge a informován o stavu provedení platby.

Nakonec je zobrazena stránky s potvrzením zaplacení objednávky.

Příklad platby s využitím banky Česká spořitelna

Nakupující vybere platební metodu Rychlá platba přes banku, zvolí Česká spořitelna a dokončí objednávku. Poté je přesměrován do bankovního prostředí České spořitelny k bezpečnému přihlášení pro zadání příkazu k platbě. Přihlášení je nutné potvrdit kvůli požadavku silného ověření v aplikaci George.

Po bezpečném ověření jsou předány údaje k provedení platebního příkazu, který je zobrazen v bankovním prostředí a vyžaduje opět silné ověření skrze aplikaci George.

Po zadání příkazu k platbě je nakupující přesměrován do prostředí partnera Salt Edge a informován o stavu provedení platby. Posledním krokem je návrat do prostředí e-shopu s potvrzením objednávky.

Navigace pro příspěvek