Nastavení API klíčů pro Shoptet Pay

Shoptet Pay API můžete použít pro automatické stahování výpisů o transakcích. Abyste se dovolali na naše API je potřeba vygenerovat nový API klíč. Generování klíčů naleznete v Shoptet Pay -> Platební karty -> Nastavení API klíčů a tlačítko „GENEROVAT NOVÝ KLÍČ“.

Po kliknutí na tlačítko se vám zobrazí okno, kam zadejte následující údaje:

Pozn.: Pokud chcete aktivovat Shoptet Premium Scope a máte Shoptet Premium, kontaktujte prosím naši technickou podporu.

Po kliknutí na tlačítko „VYGENEROVAT“ se vytvoří klíč. Ve chvíli vygenerování se zobrazí tlačítka „ZKOPÍROVAT“ a „ZOBRAZIT KLÍČ“. Tato tlačítka jsou dočasná a zobrazí se pouze při vygenerování a po aktualizaci stránky se už tato tlačítka nezobrazí. Proto je nutné si klíč uložit při vygenerování. Pokud klíč ztratíte, musíte klíč vygenerovat znovu. Informace o vypršení se zobrazuje pouze v případě, že vyplníte datum expirace. Pokud datum expirace nevyplníte zobrazí se pouze informace o tom, že je klíč platný.

Navigace pro příspěvek