Jak importovat ABO výpis do iÚčta

V následujícím článku vysvětlíme, jak se pro iÚčto nastaví import ABO výpisů stažených ze Shoptet Pay.

Přidání bankovního účtu

Nejdříve je potřeba vytvořit bankovní účet. Číslo účtu se musí rovnat Identifikátoru účtu, který najdete v administraci v Shoptet Pay -> Výpisy plateb.

V iÚčtu jděte do Nastavení -> Nastavení bankovních účtů -> Přidat bankovní účet.

Vyplňte název účtu, Název banky bude <jiná banka> a číslo účtu vyplňte z Výpisu plateb. Měnu účtu vyberte dle měny, kterou chcete importovat. Poté klikněte na Uložit.

V seznamu uvidíte přidaný bankovní účet.

Vložení ABO výpisu

Klikněte na Platby -> Nový import.

Vyberte soubor a klikněte na Ostatní údaje.

Vyberte účet, který jste vytvořili. Typ importu je ABO formát. Následně klikněte na Importovat.

Klikněte na Zkontrolováno, naimportovat.

V Přehledu vidíte neimportované položky z výpisu.

Více informací k tomu, jak importovat pohyby ze Shoptet Pay do iÚčta naleznete zde

Navigace pro příspěvek