Ako importovať ABO výpis do iÚčta

V nasledujúcom článku vysvetlíme, ako sa pre iÚčto nastaví import ABO výpisov stiahnutých zo Shoptet Pay.

Pridanie bankového účtu

Najskôr je potrebné vytvoriť bankový účet. Číslo účtu sa musí rovnať Identifikátoru účtu, ktorý nájdete v administrácii v Shoptet Pay -> Výpisy platieb.

V iÚčte choďte do Nastavenia -> Nastavenia bankových účtov -> Pridať bankový účet.

Vyplňte názov účtu, Názov banky bude <iná banka> a číslo účtu vyplňte z Výpisu platieb. Menu účtu vyberte podľa meny, ktorú chcete importovať. Potom kliknite na Uložiť.

V zozname uvidíte pridaný bankový účet.

Vloženie ABO výpisu

Kliknite na Platby -> Nový import.

Vyberte súbor a kliknite na Ostatné údaje.

Vyberte účet, ktorý ste vytvorili. Typ importu je ABO formát. Následne kliknite na Importovať.

Kliknite na Skontrolované, naimportovať.

V Prehľade vidíte neimportované položky z výpisu.

Viac informácií k tomu, ako importovať pohyby zo Shoptet Pay do iÚčta nájdete tu.

Post navigation