Úrovne overenia

Vzhľadom na to, že akceptácia platobných kariet je finančnou službou, je nutné dodržiavať všetky regulačné povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Hlavnou povinnosťou je vykonať tzv. KYC (Know your Customer), ktorá dáva za povinnosť identifikovať osobu (ako fyzickú, tak právnickú), ktoré sú finančné služby poskytované.

Aby pre vás bola aktivácia služby, čo najrýchlejšia a najjednoduchšia, je vaše overenie rozdelené celkom do 4 úrovní, označené 0-3.

Prvé dve úrovne sú splnené už pri aktivácii služby, pretože všetky informácie na splnenie úrovne 0 a 1 od vás máme k dispozícii už pri odoslaní objednávky!

Úroveň 0 (Tier 0)

Úroveň 1 (Tier 1)

Úroveň 2 (Tier 2)

Úroveň 3 (Tier 3)

Overenie môžete vykonať v časti Shoptet Pay -> Platobné karty -> Základné informácie kliknutím na “Prejsť na overenie”.

V stave overenia obchodníka môžete vidieť informácie o tom, či je potrebné údaje aktualizovať alebo nie. Môžete si tiež skontrolovať stav svojho účtu, výplaty alebo úroveň overenia, na ktorej sa práve nachádzate.

Upozornenie: Ak máte v rámci Shoptetu viacero projektov, v ktorých aktivujete platbu kartou pomocou Shoptet Pay a na platby používate rovnaký bankový účet, automaticky sa presuniete na úroveň overenia 3 pre projekt s nižším obratom.

Ak teda máte 3 projekty a na jednom projekte ste kumulatívne spracovali 250 000 Kč, na druhom projekte 100 000 Kč a na treťom projekte zatiaľ nič, potom ak je pre všetky projekty nastavený rovnaký bankový účet, všetky projekty sú automaticky na úrovni 3. Dokumenty musíte nahrať samostatne pre všetky projekty.

Post navigation