Overenie

Poskytovanie finančných služieb naším partnerom zahŕňa povinnosť overovania. Viac informácií o rôznych úrovniach overovania nájdete tu.

Overenie úroveň 1 – Bankový účet

Pri aktivácii služby platby kartou cez Shoptet Pay už od začiatku máte splnenú úroveň 0 (Tier 0), ktorá vyžaduje základné informácie o vašej spoločnosti, vlastníkoch a konateľoch. V niektorých prípadoch je už pri aktivácii prednastavený bankový účet, ale či už ho vyplňujete pri aktivácii, alebo po prvej transakcii, jedná sa o nevyhnutný krok, aby vám […]

Čítať celé

Overenie úroveň 2 – Osobné doklady

Limit na overenie fyzických osôb Pri prekročení celkového úhrnu objednávok vo výške 1000 EUR (25 000 CZK) zaplatených platobnými kartami cez Shoptet Pay je nutné dodatočné overenie skutočných majiteľov a konateľov spoločnosti. Pre vyplácanie prostriedkov je nutné, aby sa za všetkých skutočných majiteľov a poverených konateľov spoločnosti nahral osobný doklad (občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo […]

Čítať celé

Overenie úroveň 3 – Bankový výpis

Limit pre overenie bankového účtu (125 000 CZK = 5 000 EUR) Pri prekročení celkového úhrnu objednávok vo výške 125 000 CZK (5 000 EUR) zaplatených platobnými kartami cez Shoptet Pay, je nutné dodatočné overenie bankového účtu, kam sú vyplácané platobné prostriedky.Pre overenie je nutné nahrať váš aktuálny bankový výpis z účtu (či iný doklad, […]

Čítať celé

Úrovne overenia

Vzhľadom na to, že akceptácia platobných kariet je finančnou službou, je nutné dodržiavať všetky regulačné povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Hlavnou povinnosťou je vykonať tzv. KYC (Know your Customer), ktorá dáva za povinnosť identifikovať osobu (ako fyzickú, tak právnickú), ktoré sú finančné služby poskytované. Aby pre vás bola aktivácia služby, čo najrýchlejšia a najjednoduchšia, je […]

Čítať celé