Aktivácia prepojenia s bankou

Už ste sa pevne rozhodli, že si aktivujete modul Prepojenia s bankou, alebo si ho chcete zatiaľ len vyskúšať? Tu nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete poznať pre úspešnú aktiváciu.

Aktivácia prebieha priamo v administrácii e-shopu v sekcii Shoptet Pay → Prepojenia s bankou. Všetko zvládnete na pár kliknutí v v nižšie uvedených krokoch.

Poznámka: Ak aktívne používate doplnok pre automatické párovanie platieb z FIO banky a chcete sa pripojiť k FIO banke cez Shoptet Pay, nezabudnite zrušiť doplnok pre automatické plánovanie platieb, aby ste sa vyhli duplicitnému párovaniu platieb, alebo použite doplnok len pre jednu menu.

Súhlas so všeobecnými podmienkami

Ako je to pri každej službe, aj tu je nutné odsúhlasiť všeobecné podmienky, a to nielen pre Shoptet Pay (všeobecnými podmienkami Shoptet Pay), ale aj podmienky spoločnosti Fino Run GmbH (všeobecnými podmienkami Fino Run GmbH a podmienkami spracovania osobných údajov Fino Run GmbH).

Spoločnosť Fino Run GmbH je držiteľom bankovej licencie, bez ktorej by nebolo možné službu poskytovať. Viac o Fino Run GmbH a ďalšie informácie o partneroch služby nájdete v článku Základné informácie.

Výber bankového účtu na prepojenie

Najskôr vykonajte výber banky, v ktorej je vedený účet na prepojenie. Pri výbere účtu je nutné uviesť meno a priezvisko disponenta k účtu (tj osoby oprávnenej s týmto účtom nakladať), na ktorý vykonáva aktiváciu. Zároveň zvolíte, či sa jedná o účet osobný, alebo účet na podnikanie.

Súhlas so zdieľaním informácií so Shoptet Pay

V ďalšom kroku vykonáte odsúhlasenie so zdieľaním náhľadu so Shoptet Pay a ďalšie informácie k prepojeniu – napr., že je prepojenie vytvárané iba na 90/180 dní a kedy váš súhlas bude končiť. Bez tohto súhlasu nie sme schopní poskytovať službu párovania objednávok s platbami. Súhlas môžete zrušiť kedykoľvek počas uvedených 90/180 dní a ukončuje sa aj s deaktiváciou služby.

Potvrdenie v banke

Každá banka informuje a vyžaduje potvrdenie trochu iným spôsobom. Avšak vždy sa jedná v základe o to isté:

2-faktorové overenie

Niektoré banky vám dávajú možnosť vybrať si účet, pre ktorý prepojenie chcete vytvoriť pokiaľ máte v banke vedených účtov viac. Pokiaľ vám banka uvedené neumožní, pracujeme na tom, aby sme vám dali možnosť vybrať si účty na párovanie u nás v nastavení potom, ako by sa ich prepojilo viac, než by ste chceli a banka neumožnila úpravu.

Niektoré banky (napr. Unicredit Bank SK) umožňujú obmedziť nahliadacie práva na úroveň zostatkov, transakcií a detaily účtu. Pre párovanie je podstatný predovšetkým prehľad transakcií, aby sme mohli transakcie spárovať.

Aktivácia prepojenia

Po potvrdení vo vašom bankovníctve stačí už len čakať:

Poznámka: Po úspešnom spojení s bankou sa vždy odošle e-mail v angličtine (ide o hlavný e-mail používaný na komunikáciu so spoločnosťou Shoptet) s pozvánkou na prístup do klientskej zóny (End User Dashboard) nášho partnera Salt Edge. Je to jeho zákonná povinnosť. Tu máte možnosť spravovať všetky pripojenia, ktoré ste vytvorili prostredníctvom služby Salt Edge (náš servisný partner). Všetko dôležité pre správu prepojenej banky však nájdete aj v našej administrácii Shoptet.

Post navigation