Výpis vo formáte XML

XML výpis slúži na strojové spracovanie výpisov kartových transakcií. Máme dva druhy výpisov.

  1. Podľa frekvencie vyplácania peňazí
  2. Týždenný a mesačný výpis

Viac informácií o typoch výpisov nájdete tu.

Rozdiel pri XML výpisoch je iba v tom, že Týždenné a mesačné výpisy obsahujú tagy <payouts> a <periodDate>. Výpisy podľa frekvencie vyplácania peňazí totiž obsahuje vždy iba jednu výplatu. Mesačný a týždenný výpis môže obsahovať viac výplat za určité obdobie.

Post navigation