Daňový doklad k poplatkom Shoptet Pay

Váš účtovník môže od vás vyžadovať doloženie daňového dokladu kvôli zaúčtovaniu poplatkov Shoptet Pay.

Pre účtovanie vám ako účtovný doklad poslúži výpis z bankového účtu, kde nájdete uvedenú pripísanú čiastku, ktorá vám prišla na účet.

V administrácii e-shopu si môžete stiahnuť (alebo zaslať na e-mail) výpis transakcií, ktorý slúži ako podklad o rozúčtovaní pripísanej čiastky správne k nákladom a pohľadávkam.

Shoptet nemá povinnosť daňový doklad vystaviť. Shoptet nemá povinnosť daňový doklad vystaviť. Strhnutý poplatok je oslobodený od DPH podľa zákona o DPH, § 39. Z toho dôvodu nemusí byť vystavený daňový doklad, podobne ako pri iných poplatkoch za finančné/platobné služby.

Post navigation