Čo je to Chargeback a ako mu predísť

V prehľade možných poplatkov ste si určite mohli všimnúť celkom vysoký poplatok za Chargeback. Čo však Chargeback znamená?

Chargeback = Reklamácia cez kartovú spoločnosť

Držiteľ platobnej karty môže podľa pravidiel kartových spoločností (Mastercard a VISA) reklamovať akúkoľvek kartovú transakciu. Medzi dôvody reklamácie patrí napríklad duplicitné zaúčtovanie, nerozpoznanie transakcie, nespokojnosť s tovarom alebo službou (nezodpovedá popisovanej kvalite), neposkytnutie/nedodanie tovaru či služby.

Všeobecne by mal v takom prípade držiteľ platobnej karty pred začatím procesu reklamácie cez kartovú spoločnosť primárne kontaktovať obchodníka a pokúsiť sa celú situáciu vyriešiť s ním.

Ak sa držiteľ platobnej karty s obchodníkom nedohodne na vyrovnaní, môže sa obrátiť na svoju vydavateľskú banku. Tá následne prostredníctvom kartovej spoločnosti iniciuje reklamáciu voči obchodníkovi a dochádza k tzv. Chargebacku, teda spätnému strhnutiu prostriedkov od obchodníka späť k držiteľovi karty.

Ak obchodník nesúhlasí s reklamáciou držiteľa platobnej karty a považuje transakciu za oprávnenú, musí poskytnúť všetku dokumentáciu, vrátane komunikácie s klientom, ktorá by mohla pomôcť reklamáciu obhájiť. Veľmi dôležitým faktorom pri obhajobe reklamácie je popis predávaného produktu a ako sú postavené VOP.

Ak nemá alebo nemôže obchodník poskytnúť dokumentáciu, je reklamácia považovaná za akceptovanú.

Pokiaľ držiteľ platobnej karty reklamuje transakciu priamo u vás, môžete rovno vykonať Návrat/Storno priamo z detailu objednávky.

V prípade akceptovania reklamácie obchodník nestráca oprávnenie voči klientovi uplatniť plnenie zmluvného vzťahu vzniknutého na základe transakcie právnymi prostriedkam.

V prípade dokazovania reklamácie kartovej transakcie kartovej spoločnosti je potrebné doložiť:

Typy reklamácií, s ktorými sa môžete stretnúť

PLATENÉ INÝM SPÔSOBOM (napr. v hotovosti, prevodom)

NEDODANÝ TOVAR

NEPOSKYTNUTÁ SLUŽBA

TOVAR ČI SLUŽBA NEODPOVEDAJÚ POPISU

ZRUŠENÁ OBJEDNÁVKA TOVARU ČI SLUŽBY

NEPOSKYTNUTÝ NÁVRAT

Upozornenie: Podľa pravidiel kartových spoločností je obchodník povinný kartovú transakciu vrátiť vždy na kartu, ktorou bola vykonaná. Pokiaľ zvolí iný spôsob návratu (napr. na inú kartu, prevodom, v hotovosti), vystavuje sa riziku dvojitej straty danej čiastky v prípade reklamácie danej transakcie cez kartové spoločnosti.

Post navigation