Overenie úroveň 3 – Bankový výpis

Limit pre overenie bankového účtu (125 000 CZK = 5 000 EUR)

Pri prekročení celkového úhrnu objednávok vo výške 125 000 CZK (5 000 EUR) zaplatených platobnými kartami cez Shoptet Pay, je nutné dodatočné overenie bankového účtu, kam sú vyplácané platobné prostriedky.
Pre overenie je nutné nahrať váš aktuálny bankový výpis z účtu (či iný doklad, ktorý účet potvrdí), kam sú vyplácané prostriedky z platby kartou. Overovací dokument nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Ako vykonať overenie?

Overenie môžete vykonať v časti Shoptet Pay -> Platobné karty -> Základné informácie, kde v časti Platobné údaje uvidíte v riadku Status informáciu, že je potrebné prejsť k overeniu.

Po nahratí bankového dokladu uvidíte v riadku Status, že údaje boli poskytnuté a doklad teraz čaká na overenie.

Po úspešnom overení sa Status zmení na Splnené.

Bankový výpis a jeho náležitosti

Pri nahratí bankového výpisu musí dokument spĺňať nasledujúce požiadavky:

Dokument musí obsahovať nasledujúce informácie:

Podporované typy dokumentov:

Post navigation