Aktivácia Shoptet Pay

Pokiaľ si chcete aktivovať Shoptet Pay, je to len pár klikov priamo vo vašej administrácii. V časti Shoptet Pay, Platobné karty kliknite na OBJEDNAŤ SHOPTET PAY.

Následne vám zrekapitulujeme vaše fakturačné údaje a vašou úlohou bude iba:

Vlastníkov aj konateľa vám radi pomôžeme predvyplniť z verejných zdrojov, stačí kliknúť na “načítať z verejných registrov ” a základné informácie predvyplníme, ak sú vo verejných registroch k dispozícii.

O vlastníkoch a konateľoch potrebujeme nasledujúce informácie:

Aby bolo možné objednávku odoslať, je nutné, aby bol vyplnený aspoň jeden vlastník a jeden konateľ. V prípade, že sa jedná o SZČO alebo s.r.o o jednom vlastníkovi aj konateľovi, je možné k 1 osobe priradiť, že ide o Vlastníka aj konateľa. Nie je nutné vyplňovať informácie dvakrát.

Vaša objednávka potom prejde schvaľovacím procesom u nás aj u nášho poskytovateľa platobných služieb. Celý proces objednania služby a následnej kontroly sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Shoptet Pay (“VOP”). Náš poskytovateľ platobných služieb nie je povinný uzavrieť zmluvu o platobných službách. Môže sa tak stať práve v prípade nedodržania podmienok, ale zároveň sa môže dodávateľ kedykoľvek rozhodnúť odmietnuť uzatvorenie zmluvy o platobných službách, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Ak bude vaša objednávka úspešne schválená nami a naším dodávateľom, budete môcť začať prijímať platby kartou už nasledujúci deň a naplno využívať všetky výhody, ktoré Shoptet Pay ponúka.

Post navigation